POINT
Thursday, 23rd May 2024

Articles

IMMI ile Gürültü Tahmini ve Gürültü Haritası Çıkarılması

Her tipteki gürültü kaynağı için (karayolu, demiryolu, endüstri, eğlence tesisleri, havaalanı) ve küçükten geniş ölçeğe kadar tüm ölçeklerdeki gürültü tahmini ve gürültü haritası çıkarılması.

 

IMMI de 20 farklı Avrupa ve uluslararası hesaplama metodu mevcuttur. Yazılım, açık alanlardaki gürültünün yayılımını, yayılım hattı üzerindeki tüm fiziksel etkileri dikkate alarak hesaplar. Sonuçlar hem grafiksel olarak gürültü haritaları şeklinde veya numerik olarak detaylı sonuç listeleri şeklinde gösterilebilir.

Yeni air-dispersion modülü IMMI nin gücünü şimdi de hava kirliliği modellemesi alanına taşıyor.

 

IMMI ile gürültü ve hava kirliliği modelleme kombinasyonu halihazırda Belçika, Brüksel de denendi.

 

IMMI, güçlü bir ArcView-Interface aracılığıyla mevcut GIS data ile iletişim kurabilir. Verilerin paylaşımlı kullanımı artık gerçek oldu.

 

IMMI - Genel Bilgi

IMMI, gürültü tahmini ve gürültü haritası çıkarılması amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir yazılımdır. Bütün Avrupa ve uluslararası gürültü tahmini normları ve güncel metotlar, kolay kullanımlı ve pratik bir çalışma ortamı sunacak biçimde uyarlanmıştır. 14 yılı aşkın kullanım tecrübesiyle IMMI, çevresel etkilerle ilgili çalışmalar, gürültü ile mücadele planları, çevresel gürültü expertizi ve araştırmaları  için uygulamalarla test edilmiş ve kanıtlanmış bir çözümdür. Kullanıcıyı rutin yüklerden kurtararak analizler ve planlar üzerinde rahat çalışabilmesine olanak veren pratik bir yazılımdır.

 

IMMI, modüler ve amaca odaklı tekniklerle tasarlanmıştır. Gürültü ile ilgili herhangi bir problemle ilgili ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde uyarlanabilir ve kullanıcı arayüzü değişmeden kalır..

Normlar ve Hesaplama Metotları

IMMI ile gürültü haritası çıkarılırken, Avrupa ülkelerinden ve uluslararası norm oluşturan kurumlardan seçilmiş normlar ve hesaplama metotlarından oluşan seçenekler mevcuttur! Ülkemiz Çevresel Gürültünün Değerlendiril-mesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde ve diğer mevzuatındaki tüm hesaplama metotları, IMMI de mevcuttur.

 Havaalanları Çevresindeki  Gürültü Konturlarının Hesaplanması

Mevcut veya planlanan havaalanları veya hava koridorları çevresindeki gürültü zonları, olası pek çok gürültü kaynağını gözönüne almak zorundadır. Gürültü, çalışan uçak hem henüz yerdeyken hem de uçarken ortaya çıkar. Havaalanı bölgesindeki diğer operasyonlar, sıklıkla ticari ve endüstriyel aktiviteler de ilave gürültü oluştururlar.

Geniş-Ölçekli IMMI Teknolojisi

  • Gürültü Haritalarının Dağıtımlı hesaplanması

IMMI Premium paketleri şimdi opsiyonel bir modülle genişletilerek, gürültü haritalarının ağ bağlantılı Windows bilgisayarlarda bölümler halinde paylaştırılarak hesaplanmasına olanak veriyor.

  • Hafıza kullanımında optimizasyon

IMMI Premium 5.040 Sürümünün geliştirilmiş hafıza yönetimi sayesinde, maksimum eleman sayısı ve izin verilen grid noktaları sayısındaki limitler daha da yukarılara çekildi.

Hesaplama zamanını iyileştirmek için kullanılan iki teknik:

  • Geniş ölçekli projelerin bölüm-lendirilebilmesi

  • Ağ bağlantılı birden fazla bilgisa-yara dağıtılabilen işlemler 

TEXT_SIZE