Ortaklar, İşverenler ve Odalar
Perşembe, 20 Haziran 2024

Ortaklar, İşverenler ve Odalar

Yıllardan beri pek çok organizasyon ile işbirliği yapmakta, çalışmakta ve iş ilişkileri kurmaktayız. Aşağıda; birlikte ortak faaliyetlerde bulunduğumuz, hala işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar arasından seçilmiş bazılarını bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen her biri için verilen ve sizi ilgili Web sitelerine yönlendirecek olan bağlantıları takip ediniz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1956’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. ODTÜ, Türkiye'nin rekabeti yüksek sayılı üniversitelerindendir ve  uluslararası standartlarda yüksek bir eğitim standardını sürdürmek konusunda iddialıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 15 Mart 2012 tarihinde ilan edilen Times Higher Education "World Reputation Rankings 2012" sonuçlarına göre "Top Universities by Reputation" (En Ünlü Üniversiteler) listesindeki 100 üniversite arasına girmiştir. ODTÜ, "En Ünlü 100 Üniversite" listesine Türkiye'den giren ilk ve tek üniversitedir.

 

ODTÜ'de öğrenim dili İngilizce'dir. 2011-2012 akademik yılında, yaklaşık 4,800'ü yüksek lisans, 2,900'ü doktora öğrencisi olmak üzere 24,500'ü aşkın öğrencisi bulunmakta ve yaklaşık 85 farklı ülkeden 1,700 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
 
ODTÜ’de 40 lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte, 100 yüksek lisans ve 66 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'na bağlı 14 lisans programı ve 2 yüksek lisans programı da yürütülmektedir.
 
ODTÜ kuruluşundan beri son derece saygı gören uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak eğitim ve araştırma alanlarında gerek derinlik gerekse alan olarak yaygın işbirlikleriyle uluslararası bağlantılar açısından Türk üniversitelerinin en önde gelenidir.

İller Bankası A.Ş. nin temeli, Kurtuluş Savaşından sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenmek üzere Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1933’de atılmıştır.

İller Bankası A.Ş. özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır; bir kamu kuruluşu olup Türkiye Cumhuriyeti ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'nın ilgili kuruluşudur. Bankanın misyonu, yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktır. İller Bankasının vizyonu ise modern kentlerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir yatırım bankası olmaktır.

The WÖLFEL group gürültü ve titreşim alanlarındaki son teknoloji çözümler için danışmanlık hizmetleri, yazılım ve donanım sunmakta olan bir Alman firmasıdır. Wölfel firması Professor Wölfel tarafından 1971’de kurulmuştur. Wölfel grubu günümüzde, 60 dan fazla çalışanı ile KOBİ’lere ve endüstriyel müşterilerine nitelikli bir ortak olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Firma, esas uzmanlığı dinamik alanında endüstriyel amaçlı, uygulamalı araştırmalarla uğraşmakta olup; Deprem Mühendisliği, Aktif Titreşim Azaltma ve Yapısal Sağlamlık İzleme ilgilendiği temalardan bazıları olarak sıralanabilir.

Firma, uluslararası pek çok belgeye ve akreditasyona sahiptir. Firma, araştırma sonuçlarının endüstriyel uygulamalarına göre, üniversitelerle, araştırma enstitüleriyle ve endüstriyel ortaklarla işbirliği yapmaktadır.

Gazprom gaz ve diğer hidrokarbonların jeolojik arama, üretim, taşıma, depolama, işleme ve pazarlamasına ve ayrıca ısı enerjisi üretimi ve dağıtımına odaklanmış global bir enerji şirketidir. Gazprom dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biridir. İşletme sermayesi bakımından Rusya’nın en büyük anonim şirketlerinden biridir.
 
Gazprom’un misyonu, doğal gaz, diğer enerji kaynakları ve bunların türevlerini kullanıcılara güvenilir, verimli ve dengeli bir biçimde tedarik etmektir. Stratejik hedefi ise, yeni pazarlara girerek, faaliyetlerini çeşitlendirerek ve güvenilir tedarik sağlayarak kendisini global enerji şirketleri arasında lider konuma taşımaktır.

Gazi Üniversitesi, Türkiyenin en eski ve önde gelen üniversitelerinden biridir ve tarihi 1929’lara kadar gitmrktedir..

Günümüzde Gazi Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerini, 25 fakültesi, 21 yüksek okulu, 18 araştırma merkezi ve 5 enstitüsü ile sürdürmekte ve Atatürk’e layık bir yüksek öğrenim kurumu olma yolundaki çabalarına devam ettiğini belirtmektedir. Şu anda 69,000 civarında öğrencisi olup, bunlardan 11,000 kadarı yüksek lisans ve doktora programlarındadır. Gazi Üniversitesi ayrıca 1,000 kadar uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 3700 akademik personele sahiptir.

Üyesi olduğumuz ve işbirliği yaptığımız Odalar:

Other partners/clients:

 

TEXT_SIZE