Proje Geliştirme
Perşembe, 25 Temmuz 2024

Proje Geliştirme

Güçlü Mühendislik desteği ile birlikte ICT tabanlı proje geliştirme ve yönetimi firmamız için yeni sayılabilecek bir alandır. Bu alandaki faaliyetlerimiz, 1999’da ICT departmanımızın ve ilk ticari portalımız olan SVAClub.com un kurulmasıyla başlamıştır. ICT ile ilgili faaliyetlere başladığımızdan bu yana, kendi adımıza ve çeşitli ortaklık yapıları içerisinde projeler geliştirmekteyiz ve uzmanlığımızı daha ileriye doğru geliştirebilmek ve daha sonra ticarileştirilebilecek ve faaliyetlerimizi sürdürmemize destek olacak yeni ürünler elde etmek amacıyla çeşitli fon olanaklarından da yararlanmaktayız. 2006 yılında EC LLP programında yer almaya başladık ve o zamandan beri, gerek proje sahibi organizasyon gerekse ortak firma olarak pek çok ICT tabanlı yetişkin e-öğrenim projesine imza attık.

Yakın zamanda tamamlanmış ve devam eden projelerimiz şunlardır:

self-Learn – Yetişkin Okuryazarlığını Geliştirmeyi Hedefleyen Mobil Kendi Kendine Öğrenme Aracı

 

101086874 – self-Learn yenilikçi, genişletilebilir mobil aracı sunarak, yetişkinlerin okuryazarlık/bilgisizlik (düşük beceri düzeylerinin seviyesi) koşullarına göre kendilerini ön değerlendirmeye, bir sonraki seviyeye yükselterek beceri kazandırmaya ve nihai olarak onlara kendi kendilerini değerlendirme imkanı sağlayarak, beceri geliştirme çabalarının sonuçlarını görmeyi ve kişisel gelişimlerinin değerlendirmesini sağlamayı amaçlayarak planlanmıştır.

 

Geliştirilmiş Yetişkin Okuryazarlığını Hedefleyen Mobil Kendi Kendine Öğrenme Aracı (self-Learn), kolay ve esnek erişim için Android Uygulaması yoluyla düşük vasıflı yetişkinlerin temel becerilerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Sistem, uygun bir içerik sunarak, ön değerlendirmeyi ve son kullanıcıların ilerlemesini ölçmek için son bir değerlendirmeyi amaçlar; sonunda, iç içe geçmiş üç adımla "becerileri yükseltme" temel hedefini gerçekleştirir.

 

Araç, üç paralel yeterlik için becerilerin geliştirilmesini içerir; bunlar okuduğunu anlama, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileridir. Araç ayrıca, genel sistemin verimliliğini artırmak için düşük becerili yetişkinlerin öğrenme çabalarına yardımcı olacak yönergeler sunarak, düşük becerili yetişkinlerin yakın aile üyeleri olan rehberleri/montörleri hedef alacaktır.

 

Team2Share – Nesiller Arası Bilgi Paylaşımını Hedeflemek için Daha Fazla Öğrenme için Entegre Eğitim ve Öğretim

 

2020-1-RO01-KA204-079936 – Proje, öğretmenler ve eğitmenler için yararlı yenilikçi yöntemler sunarak yaşam becerileri de dahil olmak üzere temel becerileri güçlendirmeyi amaçlıyor; öğretme ve öğrenmeye yönelik öğrenme metodolojileri ve dijital teknolojilerde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini ve benimsenmesini desteklemek; Düşük vasıflı yetişkinlerle çalışmayı destekleyen etkili dijital, açık ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi yoluyla düşük vasıflı yetişkinlerin eğitime erişiminin iyileştirilmesi.

 

e-Prep – Yurt Dışı Eğitimler de Dahil Öğretmen-Öğrenci-Velilere Yönelik e-Hazırlık Portalı

e-Prep, gelecekte (veya benzeri) hala mevcut olabilecek bu talihsiz COVID-19 pandemisi deneyimi ile hepimize düşünülen yeni çağa tüm e-öğrenicilerin e-hazırlıklarını desteklemeyi amaçlamaktadır ve yakın gelecekte de hayatımızı şekillendirmeye devam edecektir. e-Prep ayrıca, tüm Avrupalıların yaşam boyu öğrenenler olduğu ve öğretmenlerin öğretirken aynı zamanda öğrenmeye devam ettiği gerçeğinin de farkındadır.

e-Prep ayrıca, öğrenme/öğretme yollarımızı yeniden yapılandırarak COVID-19 öncesinde/sırasında hepimizin kullandığı terminolojileri netleştirmeyi ve Çevrimiçi Öğrenme veya uzaktan e-Öğrenme, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun tanımlarını vermeyi amaçlamaktadır. Flipped ve Hibrit Öğrenme; ve Hibrit e-Eğitim'i, öğreten ve öğrenen bireylerin ötesinde, resmin içine "ebeveynleri" de dahil ederek ele alın.

 

i-Mentor – Mentorluk desteği ile mikro girişimcilerin daha sağlıklı entegrasyonu

i-Mentor projesi, cinsiyet dengesini iyileştirmeyi ve göçmen kadınlara ait işletmelerin cinsiyet farkını azaltmayı hedefliyor; iş meleği modeli odaklı mentorluk konseptini tanıtmak için sistematik bir yaklaşım geliştirerek, i-Mentors'un mentorluk desteğiyle küçük/mikro işletmelerini destekleyerek/güçlendirerek göçmen kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek; uygun altyapıya ve yeteneğe sahip olacak ve iş temelli bir ortamda kadınlara mentor olmak isteyenler için daha gelişmiş başlangıç ve sürekli eğitim sağlamaya dayalı olarak, göçmen kadınlara ait KOBİ'leri e-eğitmeyi ve e-rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

 

VirtualCall – Evlerinde Çağrı Merkezi Temsilcisi Olarak Çalışmayı Hedefleyen Hareketsiz Kadınlara e-Eğitim

Bu projenin somut amacı, “aktif olmayan kadınları e-istihdamları için çağrı merkezi temsilcisi olarak evlerinden çalışmaları için e-eğitmektir”. Eğitim konsepti ayrıca verimli ve eksiksiz sonuç elde etmek için sahne olasılığını da içerir. Böyle bir programdan sonra birey, ekstra adımlara gerek duymadan çalışmaya başlamaya hazır olacaktır.

Bu nedenle temel amaç, “mevcut piyasa koşullarında hem çalışan hem de işveren için karlı bir programda aktif olmayan kadınların istihdam edilebilirliğini artırmaktır”.

 

F2F-Trust – Kırsal Kesimde Yaşayan Sınırlı Olanaklara Sahip Kadınlar için Mikro Girişimciliği Destekleyen Mentörlük Sisteminin Geliştirilmesi

F2F-Güven modeli, aslında eylemin nihai yararlanıcıları olan katılımcı hedef gruplar için bir kazan-kazan modelidir. F2F-Trust projesinin öncelikli hedef kitlesi, kırsal kesimde yaşayan ve el sanatlarının gerçek değerini bilmeyen, aslında bu ciddi engeli aşmak için samimi profesyonel desteğe ihtiyaç duyan, yeteneklerinin ve ortaya çıkan ürünlerin gerçek değerini bilmeyen genç kadınlardır.

İkinci hedef kitle, her iki grup için de mümkün olan en iyi çözümlerden biri olarak mentorluğu sunan, iş ve özel hayatı birleştirmeyi amaçlayan, birikmiş bilgi ve deneyimlerini genel verimliliğini artırma ihtiyacı olan kişiye aktarmayı amaçlayan mentorlardır. Bu nedenle, mentorların genç kadın mikro girişimcilerin karşılaştığı belirli zorlukların farkında olduklarının ve zihinsel düzeyde sürekli yansıma ve bilgi ve deneyim paylaşımı için fırsatları belirleme ve bunlara katılma becerisine sahip olduğunun altını çizerek…

 

wmn&ART – İnaktif Kadınların Yetenek ve Seramik Sanat Hobilerini Gelecekteki Gelirlerine Aktarmaları için e-Öğrenme

Proje, iki bölüme ayrılan verimli bir e-ÖĞRENİM programı geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. İlk bölüm, start-up kadın girişimcilere mentorluk verecek sanat mentorlarını hedefliyor. Bu ilk bölüm temel olarak sanat danışmanlarına geleceğin girişimci kadın CHME'lerini - mentieri gelecekteki ev ve el işi temelli iş yaratmaları için nasıl hazırlayacaklarına dair metodolojileri öğretmeyi amaçlamaktadır; geleceğin girişimci kadın CHME'lerine - mentilere, kendi işlerini kurarken mentorluk yapmayı/desteklemeyi öğrenin ve onlara konsolidasyon ve büyüme stratejileri geliştirmeleri için mentorluk desteği verin. Böylece sanat mentorları, mentorluk desteği ile start-up kadınları bu konularda bilgilendirecek donanıma sahip olacak.

e-Eğitim Programının ikinci bölümü, evden üretip satabilecekleri ve mentorluk desteğini etkin bir şekilde alabilecekleri el işi üretimleri alanlarında e-Eğitim alan girişimci kadın CHME'leri hedeflemektedir.

 

CastWoman – Döküm sektöründeki kalıplaşmış kadın rollerini yıkmak ve Etkinleştirici Anahtar Teknolojileri (KETs) ile cinsiyet odaklı bir bakış açısıyla, kadınların bu sahaya ilgilerini uyandırmak

Proje, döküm endüstrisindeki cinsiyet farkının azalmasına katkıda bulunmayı amaçlarken, bu alanda kadın rol modellerine odaklanan kadın MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) eğitmenleri arasında farkındalığı arttıran, beceri ve yeterliklerin Etkinleştirici Anahtar Teknolojileri (KETs) ile bağlantılı olarak mobilize olmasını mümkün kılan ve yeni yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yaklaşım sunmaktadır.

 

ip4women - Yenilikçi kadınların kendi patent başvurularını kolaylaştırmak amacı ile entegre biçiminde pratik e-eğitim ve e-rehberlik sisteminin kurulması

 

ip4women "patent mentorluğu" kavramını getirerek sistematik bir yaklaşım geliştirerek patent alımındaki cinsiyet dengesini iyileştirmeyi ve cinsiyet ayırımını azaltmayı hedeflerken; patent e-mentorlarını e-eğitmeyi ve sonra da potansiyel kadın patent başvuru sahibi yenilikçiler (mentiler) olacak kişilere e-rehberlik sunmayı amaçlar;ip4women platformu bu "patent mentorları"na, yani halihazırda veya geçmişte iş-tabanlı ortamlardaki kadınlar için, ARGE piyasasında faal olabilmeleri amacıyla daha geliştirilmiş başlangıç ve devam eğitimi sağlamayı hedefler. ip4women tamamen BİT tabanlı bir fikir olup gereksinim ve amaçlara hizmet edecek komple online bir araç olması için yapılandırılmıştır. Bu nedenle sonuç, hem patent mentorlarına hem de ilk kez patent başvurusunda bulunanlara hizmet veren bir açık eğitim kaynakları portalı olacaktır.

 

e-Mentor - Genç mezun kadınlar için Girişimcilik Mentorluğu

 

Fikir temel olarak, bir aile işini devralacak pozisyonda olan, ya da yeni bir işletme başlatmak arzusundaki  genç iş gücünü profesyonelleştirmek, onları girişimci olmaları için teşvik etmek ve desteklemek amacıyla onların yeterliliklerini geliştirmek üzerine dayanmaktadır.
 
e-Mentor bu amaç için bir model geliştirmekte ve e-Mentorların profesyonel rehberliği yoluyla fikirlerini uygulamaya geçirmeleri için ortakların ülkelerinden ve Orta Avrupa'dan genç girişimci motivasyonunu getirerek; profesyonel rehberlik; ve onlara konsorsiyumdaki ortak üniversiteler kanalıyla girişimcilik ve "Menti" eğitimi de sağlayarak bu fikri test etmektedir. Bu eğitim, hem çeşitli finansal kararları kendi kendilerine etkin biçimde verebilmelerini sağlayabilmek amacıyla girişimcilik finansal araçlarının/sistemlerinin temellerini; hem mentorlarından verimli rehberlik almanın yollarını içerecek; hem de mentorluk desteğinin spesifik bir karar veya hamle hakkında özellikle ne yapılması gerektiği konusunda finansal bir tavsiye ya da somut talimatlar birimi olmadığını açıkça gösterecektir.

 

IP4SME - KOBİ'ler için Fikri Mülkiyet Hakları ve Değerli Patentleri üzerinden gelir elde etme aracı

 

Bu projenin amacı, KOBİ'lere aşağıdaki konularda yardımcı olacak bir araç (online platform) geliştirmektir, Kendi FMH'nı, 3ncü şahıslara satılabilecek veya lisansı verilebilecek önemli patentlerini tespit etmek, Kendi FM'ni değerlemek, Potansiyel lisans sahiplerini veya alıcıları tespit etmek ve onların kullanılmayan patentlerini parasallaştırmak, Tüm FMH konuları için eksperlerden destek almak, Web tabanlı eğitimlerle firmalarda daha fazla FMH ekspertizi almaya yardımcı olmak.

Bu projenin hedefi, müşterilere - özelikle de büyük bir FMH departmanına sahip olmaya gücü yetmeyen KOBİ'lere FMH yönetiminde "tek bir yerden" alış-veriş sistemi oluşturmak ve kurmaktır.

 

ID-Women - Entegre e-Öğretim & e-Mentorluk Yoluyla, Fiziksel Engelli Kadınların Ve İnaktif Kadınların İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması

 

Bu projenin amacı, “inaktif kadınları e-mentorlar olarak eğitmek ve böylece fiziksel engelli kadınların evlerinden çalışabilecekleri şekilde mikro-girişimciliğini e-mentorluk yoluyla desteklemektir". Bu nedenle proje, mentor olmak için güçlü bir potansiyele sahip olan inaktif kadınlara odaklanmıştır; ve gelecekteki mentiler olarak fiziksel engelleri, hareketlilik kısıtları olan ve mikro girişimcil olarak evlerinden çalışmayı amaçlayan kadınları adreslemektedir.

Projenin e-öğretim programı, inaktif kadınların e-mentor olarak yetiştirilmesini ve çalışmasını hedeflemektedir. Umarız siz potansiyel e-mentorlar, e-öğretim programımızdan keyif alır ve fayda sağlarsınız.

 

@theEUAGORA - Avrupanın Rekabetçi Genç Perakendecileri

 

@theEUAGORA projesi, perakende sektöründeki genç girişimciler için online bir eğitim ve bilgi platformu oluşturmayı amaçlar. Temel hedef, kentsel perakende sektöründeki genç aile işletmeleri girişimcilerine, öncü, modern ve oturmuş girişimciler haline gelmeleri yolunda profesyonel, ileri ve kusursuz yönetimi başarmaları için gerekli becerileri, yeterlilikleri ve bilgiyi sağlamak amacıyla genç bireylerin simülasyonla eğitimi için bir eğitim ve bilgi platformu tasarlamak ve geliştirmektir.

 

SMe-Mentor - Integrated Support to SMEs by transfer of experiences through e-Mentor e-Training (e-Mentorlerin e-Eğitimi yoluyla deneyim transferi yapılarak KOBİ’lere entegre destek verilmesi)


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) AB ekonomisinin bel kemiği olmaya devam etmektedir; verilere göre tüm işletmelerin %99.8’i KOBİ’ler olup daha spesifik olarak belirtmek gerekirse tüm işletmelerin %92’si on kişiden az çalışanı olan mikro-işletmelerdir. Bu işletmeler, mal ve hizmetlere olan talepte açık bir darboğaz ile karşı karşıya kalmışlardır ve pek çoğu bunun daha da kötüye gideceği kanısındadır. Krizler başladığından beri, pek çok ülke negatif etkiler beyan etmiştir. Bu etkiler ülkeye, bölgeye, gelişme seviyesine ve şiddetine göre değişiklik göstermekte ve özellikle işsizlik, yoksulluk ve açlıkta hızlı artışları içermektedir.

 

Proje, KOBİ’lere e-Mentorluk hizmeti vermeleri amacıyla e-Mentorların e-Eğitimine odaklanmıştır. Bu nedenle, ilk olarak mesleklerinde iyi deneyime sahip ve iyi bir altyapısı olan, ancak çeşitli nedenlerle çalışmayan veya emekli olmuş durumdaki kişileri adresler. Proje onlara e-Mentor olma ve “iş piyasasına” yeniden girme olanağı vermeyi; ve ikinci olarak da büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini desteklemek için onlara e-Mentorluk yoluyla yardımcı olarak KOBİ’leri korumayı amaçlar.

 

SaVED - Support against Vocational Training and Education Dropout (Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki Okul Terklerini Önlemeye Destek)


SaVED Projesi en gerçek problemlerden biri olan; son yıllarda ekonomik krizler nedeniyle artan eğitim ve öğretim terki problemini adresler. Proje, Risk Saptayıcının (Risk Detector-RD) amacını genişletmek ve Esnek Önleme ve Destek Sistemi (Prevention and Support System-FPSS) içindeki işbirliğini teşvik etmek için Kurumsal Profil (Institutional Profile-IP) adlı yeni bir araç üretmek yoluyla öğrenme sürecinin kalitesini ve şartlarını iyileştirerek okul terklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

 

Projenin uzun vadede tahmin edilen etkisi erken okul terkini azaltmak, eğitim ve öğretim süreçlerinin kalitesini iyileştirmek, okul terki ve devamsızlığın önlenmesi için paydaşların işbirliğini arttırmaktır.

 

MeVeL - Fostering the Virtual Mobility within the Metal Sector (Metal Sektöründe Sanal Hareketliliğin Teşvik Edilmesi)


Ekonomik krizler Metal Sektöründe sektörel ve mesleki bir yeniden yapılandırma göstermektedir: Avrupa’da, nitelikli insan gücünün nadir olduğu yeni gelişmekte olan sektörlerde ve düşük nitelikli işçi gruplarında yüksek işsizlik oranlarının olduğu diğer sektörlerde yeterlilik baskısı vardır. Diğer yandan, Açık kontenjanların doldurulması için yeterliliklere gittikçe artan bir gereksinim duyulmaktadır. Bu şartlar altında, mesleki hareketlilik, bu değişikliklere uyum sağlamak için etkin bir araç haline gelmektedir. Bununla birlikte, yapılan çalışmalar, tüm AB girişimlerinin çabalarına rağmen, işçilerin hareketliliğinin beklendiği gibi artmadığını göstermektedir.

 

MeVeL TeaCamp projesinin metodolojisi ve araçlarını akademik alandan üretim alanına adapte ve transfer etmeyi, metal işçilerindeki sanal hareketliliğin geliştirilmesi, yönetimi ve uygulamasını kolaylaştırmak ve sanal hareketlilik yeterliliklerini iyileştirmek için Sanal hareketlilik öğrenme ortamı tasarlamayı amaçlamıştır.

 

BMW - Be a Mentor in the Workplace (İşyerinizde Mentor Olun!)


Avrupa nüfus yaşlanması problemi ile karşı karşıyadır ve bu konu EC 2020 Stratejilerinin en üstünde yer almaktadır. Eurostat EU27’ye göre 25-60 yaş arası aktif nüfus 58 milyon kişi civarındadır ki bu da 15-24 yaş arası %22 işsizken tüm aktif nüfusun hemen hemen %25’ini temsil etmektedir. Artık insanlar daha uzun sağlıklı hayatlar yaşıyor; bu durum çalışmaya devam etmek ve iş dünyasında önemli roller almak için geniş fırsatlar sunmaktadır. Diğer taraftan, iş dünyasına yeni gelenler de dahil, çalışma performanslarını arttırmak, yaratıcı ve rekabetçi olmak, organizasyonlarında gelişmeler yaratmak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve kariyerlerinde yükselmek isteyen daha genç nüfusun mesleki becerilerden yoksun olduğu da görülmektedir.

 

BMW Projesi, hem mentorların hem de mentilerin iş tabanlı hayat boyu öğrenmeleri perspektifi altında, mentorluk becerilerinin geliştirilmesini teşvik eden ve kuruluşlarda güçlü bir etki yapması beklenen bir projedir.

 

TATRA - Engrave Talent of Middle Aged Women in TouR Leading Competencies - Improve Access to Labour Market (Orta Yaş Kadınların Yeteneklerinin Tur Rehberliği Yeterliliğinde İşlenmesi - İşgücü Piyasalarına Erişimin Geliştirilmesi)


Komisyon tarafından sürekli olarak vurgulandığı gibi, turizm Avrupa için bir büyüme alanıdır ve güncel ekonomik koşullarda temel bir alandır. Eurostat'da yayınlanan en son istatistikler, bu sektörün Avrupa vatandaşlarının, özellikle de kadınların istihdamındaki önemini açıkça doğrulamaktadır. Bu sektörde kadın istihdam oranı %60 civarındadır, bu da kadın istihdamı için sektörün öneminin altını çizmektedir. Orta yaşta, eğitimli, işsiz kadın (MAW) Avrupa Tur Rehberi-Seyahat Lideri alanında eğitilmek ve yarı zamanlı çalışma olanağı da dahil olmak üzere bu alanda istihdam edilmek için çok uygun bir hedef gruptur. Ortak Avrupa Tur Rehberi & Seyahat Lideri (Tur Lideri) tanımının ve yeterlilik profilinin ve böyle bir profilde e-öğrenme tabanlı farkındalık eğitiminin olmaması bu alandaki en önemli eksikliklerden biridir.

 

TATRA projesi, "Tur Rehberi-Tur Lideri" mesleğindeki mevcut tanımları ve yeterlilik profillerini (yumuşak beceriler, teknik beceriler, tavır ve davranışlar), AB için standartlar geliştirmek amacıyla karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

 

IT-Call - Integrated e-Training & e-Stage for People with Physical Disabilities to Work at Home as Call Center Representatives (Fiziksel Engelli Bireylerin Çağrı Merkezi Temsilcisi Olarak Evlerinden Çalışmaları İçin Entegre e-Eğitim & e-Staj)


Amacı katılımcıya “çalışmak ve para kazanmak” fırsatı vermek olan her tür mesleki eğitim gibi, bu projenin amacı da hedef grubumuza hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaları ve para kazanmalarına yardımcı olmaktır. Potansiyel “evden çalışan işçiler” veya “e-işçiler” olarak kabul edebileceğimiz, fiziksel engelli çok sayıda inaktif birey vardır; ancak bunun için uygun ve etkin eğitime gereksinimleri vardır. En elverişli "ev tabanlı çalışma" alanlarından biri "çağrı merkezleridir". Çağrı merkezlerinde çağrı merkezi temsilcisi olarak istihdam edilen bireylerin, hızla gelişen iletişim teknolojileri ve İnternet sayesinde artık organizasyonun tesislerinde veya çalışma ofislerinde istihdam edilmeleri şart değildir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda, çağrı yönlendirme çok kolay ve ucuzdur. Yüksek İnternet erişim hızları, İnternet yoluyla şirket İntranetlerine erişimi artık günlük hayatın bir parçası haline getirmiştir. Bu nedenle, böyle ilgi çekici bir istihdam fırsatıyla ilgilenecek kişilere yararlanabileceği uygun eğitim ve uygulama kanalları sunulursa, bu alanda Avrupa’nın her yerinden ev tabanlı çalışmak kesinlikle mümkündür. E-çalışma için bu alanı seçmekte diğer önemli bir faktör de, son yıllardaki global krizlere rağmen bu sektörün halihazırda her yıl %10 civarında büyüyor olmasıdır.

Bu projenin ana amacı “fiziksel engelli bireyleri evlerinden çalışan çağrı merkezi temsilcileri olarak e-istihdam edilebilmeleri amacıyla e-eğitmektir”. Bu sonuca etkin ve eksiksiz biçimde ulaşabilmek için eğitim konsepti e-staj olanağını da içerecektir. Böyle bir programdan sonra, birey ekstra adımlara gerek duymadan çalışmaya başlamaya hazır duruma gelecektir. Temel hedef, “güncel piyasa şartları altında hem çalışan hem de işveren için karlı bir plan çerçevesinde engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini arttırmaktır”.

 

VOW+IPLM - The value of work for individual position on labour market (İşgücü Piyasasında Bireysel Pozisyon için İş Değeri)Son zamanlardaki ekonomik krizler tüm Avrupa ülkelerini, istihdam ve sosyal koruma açısından dramatik önlemlere zorlamıştır. Kamu yönetimi, sağlık, eğitim, gibi her kategoriden kamu sektörü çalışanları, beklenmedik bir şekilde kendilerini işgücü piyasasında tekrar yönlendirme pozisyonunda buldular; çünkü tüm AB ülkelerinin bütçeleri ücret maliyetlerinde küçülmeye gitti. Bundan en çok etkilenecek olanlar, düşük ve orta eğitim seviyesinde olan veya uzmanlıkları çalışma pozisyonlarına uymayan çalışanlardır. Bunların pek çoğu, işyerinde bir çok yeterlilikler edindiler, ancak bunlar hakkında bilgileri bile yoktu. Bu durum, işyerinde kazanılan ve sektörler arasında transfer edilebilen yeterliliklerin onaylanması için yöntemler ve araçlara sahip olma gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Projenin temel amaçları; informal olarak edinilen yeterliliklerin tanınması ve onaylanması konusundaki en iyi uygulamaların karşılıklı değişimi ve bu yolla katılımcı ülkelerdeki non-formal ve informal öğrenme sürecinin onaylanma kalitesini ve MEÖ (VET)’in cazibesini arttırmaktır. Projenin hedefleri; Yenilikçi bir onaylama Metodolojisi geliştirmek, Yenilikçi bir araç olan e-değerlendirme platformunu geliştirmek, "The Value of Work (VOW)" pilot projesi tarafından geliştirilen yenilikçi yöntemleri ve araçları adapte etmek ve iyileştirip yükseltmenin yanı sıra ortak ülkelerden iyi uygulamaları da kullanmaktır.

 

VOW+IPLM Projesinin başlıca sonuçları: Yenilikçi onaylama yöntemlerinin geliştirilmesi hakkında ortakların ülkelerinden iyi uygulamalar ile birlikte VOW Projesinin yenilikçi yöntemi olan; değerlendirme ve onaylama için yöntemleri ve araçları tanımlayan "Yenilikçi Onaylama Yöntemi"; ve işgücü piyasasında bireysel pozisyon için yenilikçi araç "e-Değerlendirme Platformunu" da içeren iyi uygulamalar el kitabı. Tahmin edilen etkiler; artan istihdam edilebilirlik, MEÖ’de mesleki hareketlilik ve katılımdır. Diğer bir tahmin de yeterliliklerin onaylanması sürecine erişilebilirliğin önemli ölçüde iyileştirilmesinin yenilikçi e-Platform aracı yoluyla gerçekleşeceğidir.

 

TOOL - Training course and Online Osh resources for Line managers (Hat yöneticileri için eğitim kursu ve online İSG kaynakları)

 

Toolbox (işbaşı) toplantılarının (güvenlik spot toplantıları), İSG konularıyla ilgili bilgi transferi yapmak için çalışma yerinde spesifik bir hedef gruba hemen uygulanabilen yenilikçi, etkili ve çok pratik bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Toolbox (işbaşı) toplantılarının etkin olabilmesi için, toolbox liderlerinin çalışanları eğitmesi ve yönlendirmesi için spesifik eğitime ve iletişim becerilerine gereksinimleri vardır. Uygulamada, inşaat sektöründeki hat yöneticileri çoğu kez bu becerilerden yoksundur. Ayrıca, spesifik İSG konularındaki iyi nitelikteki bilgilere erişimleri çoğunlukla yoktur.

 

Bu eğitim, hat yöneticisine çalışma arkadaşlarını İSG ile ilgili konularda işbaşı toplantılarını kullanmak yoluyla eğitmesi için yeterli eğitim ve iletişim becerilerini sağlamaya yönelik yapılandırılmış bir eğitim metodolojisinden oluşacaktır. Bundan başka, eğitimlerini ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için spesifik araçlarla hedef grubu desteklemek için online bir veritabanı kurulmasının yanı sıra inşaat sektöründeki iki ana İSG meselesi (kas ve iskelet sistemi bozukluklarının önlenmesi ve yüksekte güvenli çalışmak) hakkında bilgi de sağlanacaktır. Söz konusu eğitim yüz yüze ve online bir eğitim kaynağı ile transfer edilecektir.

 

I-NEW - New Job opportunities of inactive women in tourism sector (İnaktif kadınlar için turizm sektöründe yeni iş olanakları)

 

Projenin temel amacı, aktif olmayan kadınları turizm sektöründe istihdam edilebilir duruma getirmek için yetiştirmektir. Bu projenin somut amacı, farklı ortakların ülkelerindeki inaktif kadınları yerel turizm sektöründe istihdam edilmeleri yoluyla turizm alanında umut vaad eden bir geleceğe başlangıç yapmaları için teşvik etmek, motive etmek, eğitmek; ve onlara yetiler, bilgi ve beceriler sağlamak, ve bu temanın iyi birer örneği olmalarına yardımcı olmaktır. Ana fikir, aktif olmayan kadınların beceri ve yeterliliklerini turizm alanında istihdam edilmek üzere geliştirmektir. Bu iddialı hedefe ulaşmak için, Tour-East Projesinin bazı yenilikçi ürünleri transfer edilecek ve kullanılacaktır.

 

Bu proje ile inaktif kadınlar iş, özel ve aile hayatlarını uzlaştırabilecekler, öğrenme ve çalışma konusunda karşılaştıkları engellerin üstesinden gelmek için motive olacaklar ve bunun da ötesinde, turizm sektöründe iyi bir geleceğe adım atmak için kapasitelerini ve becerilerini geliştireceklerdir.

 

AGORA EUROPA II - Common Integrated Management e-Learning System for the development of professional competition skills in the small scale urban commerce in European dimension (AGORA AVRUPA II – Avrupa Boyutunda Küçük Ölçekli Kentsel Ticari İşletmelerin Profesyonel Rekabet Becerilerinin Geliştirilmesi için Ortak Entegre e-Öğrenme Yönetim Sistemi)

Bu projenin somut amacı, "perakende sektöründeki mağaza sahipleri ve işçileri perakende ticarette kusursuz yönetim yeterliliğine sahip olmak üzere yetiştirmek" ve bu sayede sektördeki rekabet güçlerini arttırmaları ve kendi küçük işletmelerini bırakıp daha büyük işletmelerde istihdam edilmek isteseler bile onların işgücü piyasasına entegrasyonlarının kolaylaştırılmasıdır.

Bu Projenin amacı, Enformasyon ve İletişim Teknolojiler ile entegre bir öğrenme sistemi yoluyla, kentsel ticari sektörde faaliyet gösteren firmalara İnsan Kaynağı sağlamaktır. Bu aşamada Profesyonel, Gelişmiş ve Mükemmel Yönetim Bilgisine ulaşmak için gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projemiz, işgücü piyasasında; çalışır durumda veya çalışmayan işçilere, 15–30 yaş aralığındaki dükkân sahiplerine, sorunlarla karşılaşmalarına rağmen mevcut işlerini muhafaza etmek isteyenlere ve bunun yanı sıra işini kaybetmiş olan bireylere odaklanmakta, bu aşamada sadece yeni teknolojileri kullanmakla kalmayıp, ileri yöntemlerle eğitim vererek nasıl yeni iş bulacakları konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

Oluşturulan portal; perakende sektöründe mağaza sahipleri ve işçilere yönelik, basit, yüksek etkileşimli ve fonksiyonel altyapısı ile kullanıcı dostu bir sistemle oluşturuldu. Bu site aracılığı ile istihdam sorunu, olası kariyer yolları ve eğitim öğretim hakkında mağaza sahipleri ve işçileri bilgilendirmeyi ve onlara elektronik medya aracılığı ile eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar kendileri ile aynı konumda olan diğer Avrupa vatandaşları ile ilgili haberler bulabilecek ve fikir ve deneyimlerini onlarla paylaşabilecektir.

 

e-LIFE – e-Learning Virtual Center for People with Physical Disabilities (Fiziksel Engelli Bireyler için Sanal e-Öğrenim Merkezi)

Bu proje, bilgisayar oriented engelli bireyler için CADD, Graphics, Web Design, MS Office konularında iki aşamalı bir eğitim programı ve bu bireylerin, ev ofislerinden freelance, kendi adına çalışan veya girişimci olarak (“sanal asistanlar”) çalışmalarına hizmet edecek bir e-platform geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın ilk aşamasında, katılımcılara "nasıl sanal asistan olunur" konusunda eğitim verilmesi, yani home office işlerinin (evden çalışma) genel ilkelerinin ve kendi işinde çalışan (veya "sanal asistan") olmanın genel olarak nasıl bir iş olduğunun öğretilmesidir. Eğitim programının ikinci aşaması ise spesifik hizmet alanları olan CADD, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Open Office alanlarındaki eğitimi kapsamaktadır.

 

CONTRACTERANTO –A communication-tool for high risk work environments where non-native speakers are involved (Ana dili farklı kişilerin bulunduğu yüksek riskli iş ortamları için bir iletişim aracı)

Avrupa’daki sürekli artan coğrafi hareketlilik işverenleri ve yüklenicileri yeni bir sorunla karşı karşıya getirmiştir: farklı milliyetlerden işçiler arasındaki dil açıklığı nedeniyle işyerinde yüksek güvenlik risklerinin oluşması. Bu proje bu güvenlik açığını kapatmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

CONTRACTERANTO online bir iş terminolojisi sözlüğüdür ve çok dilli (7 dil) ve multimedyaldir. Endüstrinin tüm sektörlerine, tüm yüksek risk fonksiyonlarına, güvenlikle ilgili konuların tümüne değinmeyi amaçlamaktadır. Şu anki durumda dört sektörü kapsamaktadır: inşaat, insan sağlığı ve bakımı faaliyetleri, metal sektörü ve kimya sektörü. Ama kolaylıkla diğer sektörlere de genişletilebilir ve diğer dillere tercüme edilebilir.

 

VOCA Extended – Increased accessibility to vocational training and increased attachment to the labour market for disabled people through the VOCA Europe 2 Mentor model (VOCA Avrupa 2 Mentor Modeli ile Engelli Bireylerin Mesleki Eğitime Erişimlerinin ve İşgücü Piyasalarında İstihdam Fırsatlarının Arttırılması)

VOCA extended projesi fiziksel engelli bireyleri mentor olmaları için eğitip, onların da daha sonra diğer fiziksel engelli bireylere e-mentorluk yaparak yoluyla onların istihdam edilebilirliğini (evden) desteklemesini sağlayan bir model geliştirmiştir. Bu model, engelli bireyler için evden çalışma fırsatları için yeni yollar açabileceği gibi, mevcut beceri ve yeteneklerine rağmen başarıya ulaşmalarında çoğunlukla zorluklarla karşılaşan engelli bireylerin zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için etkin bir temel de oluşturmaktadır.

VOCA extended portalında katılımcılara çeşitli dillerde e-mentor eğitimi sunulmuş ve engellilere evlerinden çalışma olanağına kavuşmaları için kılavuzluk yapmak üzere eğitilmişlerdir. VOCA extended projesinin uygulanmasını iyileştirmek için önceki VOCA projelerinden ortaklar da projeye dahil edilmiştir. Gerçek bir Avrupa boyutuna ve profesyonel boyuta ulaşmak için, söz konusu alanda profesyonel olan SME'ler, Üniversiteler, Engelli Organizasyonları ve Kültürel Dernekler projenin ortakları olmuştur.

 

ICT – Our Way into the Future (Geleceğe Yolumuz)

 

Bu hareketlilik projesine, Romanya’dan "Decebal" Lisesi öğrencileri (10. ve 11. sınıf) katıldı.

Projenin temel amaçları: ICT alanında belirli uygulama becerileei elde etmek (örneğin, metin, resim, ses düzenleme, poster tasarlama ve web sayfası tasarlama); katılımcı öğrencilerin HTML bilgisinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi; okulda öğrenmedikleri yazılımın temel nosyonlarının öğrenilmesi; başka bir ülkeyi ve geleneklerini tanımak yoluyla katılımcı öğrencilerin kültürel ufkunun genişletilmesi; proje içerisinde İngilizcenin bir iletişim aracı olarak kullanılması ve Türkçe’nin çok temel bazı nosyonlarının kazanılması yoluyla öğrencilerin linguistik yeterliliklerinin geliştirilmesidir. Buna ek olarak katılımcılar çalışma hayatı ve işgücü piyasası hakkında da fikir edinmişlerdir.

 

IT-CALL –Integrated Training for Efficient Employability of Disabled People as Call Center Representatives (Engelli Bireylerin Çağrı Merkezi Operatörü Olarak Verimli Şekilde İstihdamı İçin Entegre Eğitimi)

Projenin temel teması kültürlerarası diyaloğu geliştirmek ve arttırmanın yanısıra, farklı katılımcı organizasyonların bilgi birikimiyle oluşan fikirlerin, deneyimlerin ve iyi uygulama örnekleri altyapısının karşılıklı alış verişi; çağrı merkezlerinde ve evden çalışmada engelli bireylerin mevcut istihdam durumunun araştırılması; evden çalışma tabanlı çağrı merkezi istihdamına olanak verecek mevcut iletişim teknolojilerinin durumunun araştırılması; çağrı merkezi istihdamı için informal bir eğitim ve yönlendirme geliştirmek, bu konuda gerekli genel nitelikler için pratik ipuçlarının verilmesi ve çağrı merkezi işleten organizasyonlar için bir özet bilgilendirme geliştirmektir.

Bu proje ile engelli bireyleri hedefleyen çağrı merkezi istihdamı eğitimi için informal bir eğitim ve yönlendirme müfredatı geliştirilmiş; buna ek olarak, gerekli genel nitelikler için pratik ipuçları ve ilgili fırsatların araştırılmasının pratik yolları da buna dahil edilmiştir. Organizasyonların engelli bireyleri çağrı merkezlerinde evden çalışan personel olarak istihdam etmelerinin olanaklılığını ve cazip yönlerini bilmelerini sağlamak amacıyla kısa teknik bilgi de sunulmuştur.

 

Oeno-MAC –Multi-Actor-Cooperation training at all level for integrated sustainable development of the European viti-vini sector from the vineyard to the glass (Avrupa viti-vini sektörünün bağlardan bardağa kadar entegre sürdürülebilir gelişimi için tüm seviyelerde Multi-Aktör-İşbirliği ile eğitim)

Oeno-MAC (tasarım, geliştirme, test, doğrulama, yaygınlaştırma, tanıtım, rehberlik) MAC ortamında dayanan "cam üzüm" entegre tarım-gıda sektörü için yenilikçi mesleki eğitim yaklaşımları, malzeme ve araçlar geliştirmeyi hedefleyen (Multi-Actor-Cooperation. tüm kademelerdeki tüm aktörleri içeren) bir LdV VET projesidir.

Oeno-MAC koçluk çözümü öncelikle eğiticilere/teknisyenlere/ ara elemanlara, çiftçileri (asma hakkında), Şarap üreticilerini ve şarap ve bağcılık sektörüyle ilgili olan sağlık veya yenilikçi aktörleri eğitmek ve koçluk yapmak için araçlar ve eğitim materyalleri sağlamaktadır. Oeno-MAC koçluk çözümünü oluşturmak için seçilen 5 anahtar başlık: Asma yetiştiriciliği: iyi uygulama ve çeşitlerin mübadelesi; Şarap üretimi + düzenleme ve tekniklerdeki son değişiklikler; Şişeleme, etiketleme ve diğer kaplar; Sağlık, gastronomi ve güvenliği; İş ve kırsal gelişmeler. Bu konular, tanımlı Avrupa iş profilleri ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualification Framework) yaklaşımıyla eşleştirilir. Modüller, eğitim malzemeleri, vb bu iş profilleri ve EQF yaklaşımıyla ilişkili ECVET- Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi sistemi tasarımına uygun biçimde tanımlanmıştır.

 

HeLPS Transfer –HeLPS for High Training and High School (Yüksek Öğrenim ve Lise için HeLPS)

HeLPS Transfer, e-Öğrenimin mükemmeliyeti yönündeki bir girişimin, İtalya ve Avrupa’daki bilginin, modellerin, metodolojilerin, okul-üniversite didaktik-eğitimsel sistemlerinin fiili olarak transformasyonu ve geliştirilmesi ve e-Öğrenim sektörünün profesyonelleştirilmesi eylemine dönüştürülmesi olasılığından kaynaklanan bir projedir.

HeLPS Transfer projesinin genel amacı: “HeLPS Projesinin sonuçlarının Lise, Üniversite ve Üniversite Sonrası Yüksek Öğrenim çerçevesinde, bu projeyle geliştirilen öğretim yollarının iki referans sektörün ihtiyaçları baz alınarak özelleştirilmesi, HELPS tarafından gerçekleştirilen ana ürünlerin ve araçların linguistik lokalizasyonu ve yapısal adaptasyonu ve okul ve üniversite operatörlerinin öğretimi ve yönlendirilmesi aracılığıyla transferi ” dir.

Çalışmalardan elde edilen sonuçlar derlenmiş ve “From Didactics to e-Didactics” başlıklı kitabın ekli CD-ROM ile birlikte İngilizce ve bütün proje ortaklarının dillerinde hem basılı hem de e-Kitap formatında yayınlanmıştır. HeLPS Portal’ın, bütün ortakların dillerinde lokalizasyonunun yapılması ve HELPS Transfer’in sonuçlarıyla entegrasyonu ve sürdürülmesi gerçekleştirilmiştir.

 

SafestartBasic Safety Training for Jobseekers and Temporary Workers. Translation and dissemination in different Member States (İş Arayanlar ve Geçici İşçiler için Temel Güvenlik Eğitimi. Farklı Üye Ülkelerde tercüme ve yaygınlaştırma)

 

SAFESTART, kullanıcı dostu bir e-öğrenim eğitim kursunun geliştirilmesi yoluyla işyeri güvenliğini arttırmayı amaçlayan bir Avrupa ortaklık projesidir ve kullanıcıların bazı Avrupa ülkelerinde zorunlu olan B-VCA veya VOL-VCA belgelerini elde edebilmek için kendi kendilerine çalışarak hazırlanmalarına olanak verir.

 

Safestart – İşyerinde sağlık ve güvenlik için Avrupa portalı – resmi VCA sınavı için bir hazırlık aracı olan on-line bir e-öğrenim kursu sunar; resmi sınavda gelebilecek tüm konuları kapsar, böylelikle kurs katılımcıları kendi B-VCA belgelerini kazanabilmek için, kabul gören bir merkezde sınava girmek için en iyi biçimde hazırlanmış olurlar. Kurs dönemi boyunca, katılımcılara, deneyimli bir tutor tarafından uzaktan-mentorluk hizmeti verilir; katılımcılar onunla e-posta yoluyla temasa geçebilir ve olabilecek soru ve yorumları ile ilgili olarak bilgi alabilirler. Safestart kursu katılımcılara, alıştırmaları tamamlama ve istedikleri kadar taklit sınav (resmi sınavla aynı zorluk seviyesinde) alma seçeneği de verir.

 

BE CuLT eXTeND – Basic E-Cultural and Linguistic Training - Extended Version (Temel E-Kültürel ve Linguistik Eğitim – Genişletilmiş)

BeCult extend, otelcilik, perakende ve turizm sektöründeki gençler için ÜCRETSİZ bir online multimedya öğrenme aracıdır ve Becult projesinin devamıdır. Bu araç, geçlerin başka bir ülkede çalışmak için dil konusunda, mesleki olarak ve kültürel olarak kendilerini hazırlayabilecekleri bir öğrenme platformudur. Öğrenici, evinden ayrılmadan önce, bir çalışma ortamının “bilinmeyen” gerçekleri ile tanışık hale gelir. BeCult extend, Almanya, Finlandiya, Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, Estonya ve Hollanda’daki gerçek işyerlerinin benzerini, spesifik linguistik ve kültürel düzenlemelerle birlikte sanal dünyada üretir.

Öğrenme programı, yurt dışında işle ilgili kalışlar için bir kılavuz olarak ve işe girdikten sonra da sürekli öğrenmeye bir yardımcı ve bir iletişim aracı olarak, bir hazırlık niteliğinde tasarlanmıştır. Genel kültürel hususları ve işle ilgili özellikleri kavramasını sağlar ve öğrenicinin mesleki kontekstteki dil ile tanışık hale gelmesine olanak verir. Özellikle genç insanlara göre tasarlanmış çekici video klipler, oyunlar ve alıştırmalar gibi cazip yöntemler kullanır ve böylece öğrenicilerin motivasyonunu güçlendirir.

 

APL-Bud – Towards a Qualified Construction Workforce for Poland (Polonya için Nitelikli İnşaat İşgücüne Doğru)

Bu projede, 7 ülkeden uluslararası bir ortaklık Polonya inşaat endüstrisi için “Accreditation/recognition of Prior Learning (APL)” için bir sistem geliştirdi.

Ortaklık; Polonyalı inşaat işçilerinin Polonyada iş-başındaki deneyimlerle kazandıkları ama formal olarak belgelendirilmemiş yeterliliklerini, yine yurt dışında çalıştıktan sonra dönen Polonyalı inşaat işçilerinin ve Polonya’da çalışan (veya çalışmayı isteyen) yabancı inşaat işçilerinin yeterliliklerini değerlendirmek ve belgelendirmek için uygulamalı mekanizmalar geliştirdi ve test uygulamasını gerçekleştirdi.

Brükseldeki final konferansının Web altyapısı ve Web sitesinin sürdürülmesi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.

 

AGRI-Culture – Integrated Agricultural and Cultural Activity for developing knowledge, skills and competences for future specialist in horticultural plant culture (Bahçe Kültürlerinde geleceğin uzmanlarının bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi için Birleştirilmiş Tarımsal ve Kültürel Faaliyet)

Bu proje, POINT, Romanya’dan Calugereni Agricultural High School (Calugereni Tarım Lisesi) ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün (Erdemli,Türkiye) işbirliği ile gerçekleştirilen bir LdV hareketlilik projesidir. Romanya’dan gelen öğrencilere ziyaretleri sırasında uygulamalı eğitim verilmiş ve kültürel aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Bu hareketlilik projesi sonucunda öğrenciler, kendilerine Avrupa ölçeğinde mesleki gelişim olanağı verebilecek yeterlilik, bilgi ve beceriler elde ettiler. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçe bitkileri üretme ve yetiştirmede modern teknikler ve yöntemler kullanması, öğrencilerin nitelikli bilgiyi zümsemesine ve aynı zamanda da bu alandaki modern yöntemleri tanımasına olanak vermiştir.

 

Counseling and vocational and career orientation (Rehberlik ve mesleki & kariyer yönlendirme)
Romanya’dan Calugareni Agriculture High School ve Türkiye’den (Ankara) Atatürk Anadolu Meslek Lisesi ve Keçiören Tarım Meslek Lisesi işbirliği ile gerçekleştirilen bir hareketlilik projesiydi..

Ziyaretçi okul, az gelişmiş çevreden (dar gelirli, olanakları olmayan) gelen ve sosyal hayatta ve mesleki faaliyetlerde yönlendirme ve yol göstermeye gereksinimi olan pek çok öğrenciye sahip kırsal bir teknoloji lisesiydi. Bu nedenle, öğrencilerin gelecekteki meslekleri için iyi bir biçimde yönlendirilmesi kişisel ve mesleki düzeydeki kalitenin niteliksel gelişimine öncülük edebilirdi.

Hareketlilik yoluyla, Romanya okulu ve Türkiyeden okullar arasında bir işbirliği oluşturulmuş ve bu deneyim öğretmenlere, rehberlik ve mesleki ve kariyer yönlendirme alanlarında bilgi ve beceriler öğrenme ve geliştirme konusunda pek çok fırsatlar sunmuştur. Katılımcılar ayrıca, bu alandaki yenilikçi uygulamalara erişim fırsatı da buldular.

 

Agro-MAC VET – Multi Actor Cooperation for Vocational Education and Training in the Agro-food Sector (Agro-gıda Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim için Multi Aktör İşbirliği)

Bu projenin amacı, çok aktörlü (üniversite – kurum – hissedarlar) bir yaklaşımda bulunarak yeni çiftçiler için bir çerçeve oluşturmak, çiftçileri veya çiftçi olmaya istekli kişileri yeniden eğitmek ve mesleki eğitime & eğitim kurumlarına, SME’lere ve bireylere (çiftçiler) uygulanabilir araçlar yaratmaktır. Bu çerçevede hem mevcut iş gücü, hem de çiftçi adayları eğitilebilir ve işi başlatmanın mali kılavuz ilkeleri de göz önünde bulundurularak çağdaş tarım, çevre ve “sağlıklı ve güvenli” gıda üretimi alanlarında.

Agro-Mac VET projesinin bir ürünü olarak, belgelendirilmek isteyen tüm profesyoneller (çiftçiler) için gerekli olan bir “Generally Recognized As Minimum (GRAM)” Müfredatı tasarlanıp önerilmiştir.

 

TourEast – Training of Unemployed Middle Age Women for Employability in Tourism Sector (Ortayaş İşsiz Kadınların Turizm Sektöründe İstihdam Edilebilmesi Amacıyla Eğitimi).

TourEast projesinin ana fikri, turist endüstrisinin daha gelişmiş olduğu bölgelerden ortakların, bu konunun büyük bir potansiyele sahip en önemli sektörlerden biri olma yolunda olduğu bölgelerden ortaklarla işbirliği yapmasıdır.

İşini kaybetmiş ve iş bulma konusunda büyük problemleri olan pek çok orta yaşda kadın var. Bu kadınlar deneyimlidirler, sıkı ve kusursuz çalışırlar, detaycıdırlar ve işleri organize etmek konusunda da beceriklidirler. Genellikle yeniden yapılandırma içindeki bölgelerde yaşarlar ve işsizlerin en dezavantajlı grupları arasındadırlar. Bu kadınlar iş deneyimlerini, çalışma alışkanlıklarını ve özelliklerini yeni bir iş için, özellikle de turizm kolundaki bir iş için çok iyi bir şekilde kullanabilirler.

Bu orta yaşdaki kadınlar zaten var olan bazı becerileri için informal öğrenme (e-kurs) vasıtasıyla eğitilirler, ama bu becerilerini daha da ileriye geliştirirler: iletişim, görüşme, sunum. Buna ilave olarak, pazarlama ve çeşitli hizmetleri de öğrenirler.

 

IT&E – Bilgisayar Destekli Çizim, Detaylandırma ve Grafik Alanlarında Engelli İnsanların Entegre Eğitim ve İstihdamı pilot projesi

 

IT&E pilot projesi hareketlilik kısıtı olan teknik ve bilgisayara yatkın engelli bireylerin, bilgisayar destekli çizim, detaylandırma ve grafik alanlarında, birleştirilmiş mesleki eğitim ve e-istihdamını amaçlar. Bu nedenle, projenin hedef grubu, bilgisayarla tanışıklığı olan ve teknik yetenek ve/veya yatkınlığa sahip engelli bireyler olup, mühendislik çizimleri, detaylandırma ve grafik de hedef sektörlerdi.

 

IT&E projesinin bir ürünü olan PEDVA platformu hedef grup için iki aşamalı bir eğitim programı sunar; ilk aşama "nasıl sanal asistan olunur" konusunda eğitim verilmesi, yani home office işlerinin (evden çalışma) genel ilkelerinin ve kendi işinde çalışan (veya "sanal asistan") olmanın genel olarak nasıl bir iş olduğunun öğrenilmesi, ikinci aşama ise teknik çizim, detaylandırma ve grafik eğitiminin verilmesidir. Kurulan e-platform bu kişilerin freelance, kendi işinde çalışan veya ev ofislerinden çalışan girişimci olarak (genel adı: "sanal asistanlar") çalışmalarına hizmet eder.

 

SVAClubSpecialist Virtual Assistants Club (Uzman Sanal Asistanlar Klubü) "Sanal çalışanların sanal işverenlerle buluştuğu yer"

Specialist Virtual Assistants Club 1999 da kurulmuş olup İnternetteki mesleki sanal hizmetlerle ilgili boşluğu doldurmaya yönelik bir portal olarak profesyonel sanal asistanları sanal işverenlerle hem bireysel hem de koordine biçimde hizmet vermek üzere biraraya getirmeyi amaçlamıştır. Bu girişimin arkasındaki neden sanal personelinstaff sanal işverenlerle buluşabileceği bir klüp oluşturmaktı. Klübün adının “uzman (specialist)” kelimesini içermesinin nedeni budur.

Temel konu elektronik olarak yapılabilen ve İnternet üzerinden teslim edilebilecek "sanal hizmetler" olduğu için, bu işte hem hizmet alanın hem de hizmet satanın güvencesi çok önemlidir. Bu güvence önce karşılıklı güvenle ve her iki tarafın da uygun iş etiğine göre davranacağı konusundaki anlayışla sağlanır. Sanal hizmetlerde, yapılacak işin maliyeti, kalitesi ve tamamlanma zamanı gibi başka bazı temel kriterler de vardır. Bu kriterlerin birbirine göre önceliği söz konusu iş bazında taraflar tarafından belirlenir.

Başlıca SVA kategorileri: Mühendislik, Teknik Çizim & Detaylandırma, Yazılım Geliştirme, 2D - 3D Grafik, Multimedya, Tercüme İşleri, Word Processing, Veritabanı Yönetimi, Diğer Ofis Hizmetleri, Yurt Dışı Hizmet Acentaları & Ofisleri, Danışmanlar. Tüm bu kategorilerin çeşitli alt kategorileri de vardır.

TEXT_SIZE