Açık Kaynak Altyapısı Kullanımı
Perşembe, 20 Haziran 2024

Açık Kaynak Altyapısı Kullanımı

POINT pek çok açık kaynak topluluğu tabanlı araçları ve materyalleri çeşitli faaliyetler için kullanmaktadır. Açık kaynak tabanlı platformlar ICT projelerimizin ve diğer uygulamalarımızın birer parçasını ve altyapısını oluşturmaktadır. Bu uygulamalar çeşitli tasarım amaçları için etkin biçimde kullanılırlar ve ayrıca onların geliştirilmelerine de katkıda bulunmaktayız. Buna ilave olarak, açık kaynak CMS (Content Management System) Joomla ve LMS (Learning Management System) Moodle ve opensocial için yerinde eğitim kursları sunmaktayız.

Geniş çapta kullanılan diğer açık kaynak sistemlerinden bazıları:

Başarıyla kullanılan CAD uygulamaları:

Havaalanı teknolojisi ve tasarımı uygulamaları:

Çevre Mühendisliği – Damla sulama:

Yazıdan sese (Text to speech) & Sesten Yazıya (Speech to text):
Diğer faydalı açık kaynak materyallerini aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz:
TEXT_SIZE